Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı

Turkish Life Cycle Inventory Database (TLCID) yapı malzemeleri, enerji, tekstil, kimya, ambalaj, gıda, ulaşım gibi birçok farklı sektörde çevresel performans verilerini içermektedir. Türkiye spesifik gerçek verilere dayalı olarak hazırlanan TLCID veri tabanı, Türk sanayisinin çevresel açıdan sürdürülebilir büyümesinin altyapısını oluşturmak ana hedefi ile Metsims Sustainability Consulting teknik uzmanlığında 2009 yılından beri geliştirilmektedir. 

LCA Temelli

TLCID verileri, ISO 14040 standardına uygun, bilimsel bir hesap yöntemi olan YDD (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi-LCA) ile hesaplanmış verileri içerir. 

Küresel Geçerlilik

Uluslararası geçerli formatta ve gerekli standartlar çerçevesinde geliştirilen TLCID, ulusal ve uluslararası boyutta kullanıma olanak sağlar. 

Yerel Gerçeklik

TLCID, Türkiye özelindeki ürünlerin çevresel performanslarını içerir. GRI, CDP, ISO 14064 Kurumsal ve ISO14067 Ürün Karbon Ayak İzi vb. hesaplamalarda ülke gerçeklerini yansıttığından kullanılmalıdır.   

Karşılaştırma (Bench-marking)

TLCID, Türkiye’de ekonomik faaliyette bulunan birçok sektörün değerlerine ve sektör ortalamalarına sahip olduğundan firma ve ürün özelinde karşılaştırma yapabilmektedir.  

Referans Veriler 

TLCID veri tabanı özellikle enerji başta olmak üzere Türkiye Elektrik karışımı gibi birçok sektörde referans verileri içerir. 

Anahtar Göstergeler (KPIs)

TLCID, iklim değişikliği başta olmak üzere, su, enerji ve hammadde kaynak tüketimi, asidifikasyon, ötröfikasyon, toksisite gibi birçok çevresel göstergeleri bünyesinde bulunduran bir veri tabanıdır.


Son Eklenen Ürün ve Servisler

TLCID’te Aradığınız Ürünleri Bulun


Veri tabanında bulunan envanterler genel başlıklar ve alt başlıkları halinde sınıflandırılmıştır. Yapı malzemeleri, enerji, gıda, tekstil, ulaşım gibi ana kategorilerden aradığınız ürün gruplarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.