Hakkında

Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı (Turkish Life Cycle Inventory Database-TLCID) başta yapı sektörü olmak üzere tekstil, kimya, enerji, ambalaj, gıda, ulaşım gibi birçok farklı sektörde ürünlerin çevresel performans verilerini içermektedir. Türkiye özelinde gerçek verilere dayalı olarak hazırlanan TLCID veri tabanı, Türkiye sanayisinin çevresel açıdan sürdürülebilir büyümesinin altyapısını oluşturmak ana hedefi ile LCA konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Metsims Sustainability Consulting tarafından 2009 yılından beri proje ortaklarının da katkılarıyla geliştirilmektedir.

Uluslararası geçerli formatta geliştirilen TLCID, yaklaşık 400 adet ürün, süreç veri setleri ile Türkiye’nin ilk ve dünyada ise sayılı veri tabanları arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası arenada kullanıcılara sunulan TLCID, SimaPro LCA yazılımı ile uyumlu olup Türkiye özelinde yapılan LCA çalışmalarında daha doğru hesaplama yapmak için kullanılabilir.


Proje Ortakları

TLCID veri tabanı, Metsims’in teknik desteği, SÜRATAM’ın finansal desteği ve akademisyenlerin desteği ile hazırlanmıştır.

2005 yılında İngiltere’nin Oxford şehrinde üretimde kaynak verimliliği, malzeme ve süreç iyileştirme konularında servis sağlamak üzere kurulan Metsims Sustainability Consulting, zaman içinde yaşam döngüsü değerlendirmesi, ürün ve kurumsal sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlığını geliştirmiş, döngüsel ekonomi, doğal sermaye muhasebesi, sürdürülebilir iş modelleri konularında yapı ve yapı malzemeleri başta olmak üzere kimya, enerji, tekstil, gıda gibi birçok farklı endüstride çözümler sunmaya başlamıştır. 2009 yılında Türkiye’de yapılanan ve faaliyet gösteren Metsims, TLCID veri tabanının yanından Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Performans Veri Tabanı-TurCoMDat ve İngiltere Yapı Malzemeleri Çevresel Performansı Veri Tabanı-UKCoMDat geliştirmiştir. Metsims, Avrupa Yapı Malzemeleri Birliği tarafından kurulan ECO-Platform kurucu üyesi ve Türkiye’den tek firmadır.

SÜRATAM – Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, Türkiye’de sürdürülebilir üretim için gerekli Ar-Ge ve tasarım altyapısını oluşturmayı, yaşam döngüsü odaklı sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını ortaya koyarak enerji ve kaynak verimliliği yüksek üretim imkanlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Üretici firmalara gerekli teknik desteği vermek, sanayide araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek olmak, ihtiyaçları belirlemek hedefleriyle özel sektör tarafından 2014 yılında kurulan ve sanayi tarafından desteklenen bir merkezdir.

LCA GENG çalışma grubu Dr. Gülşah YILAN, Dr. Eren YILDIZ-GEYHAN, Prof. Dr. M. A. Neşet KADIRGAN ve Doç. Dr. Gökçen A. ÇİFTÇİOĞLU tarafından kurulmuş olup 2008 yılından itibaren akademik ve bilimsel araştırma faaliyetleri içerisinde yer almaktadır.

Çalışma alanları, enerji üretim yöntemleri, geri dönüşüm, geri kazanım gibi konuları kapsamaktadır. Çevresel, teknik, sosyal ve ekonomik maliyet analizi, sürdürülebilirlik analizi, yaşam döngü değerlendirmesi ve çok değişkenli karar analizleri yaparak karar verme mekanizmalarına bilimsel ve objektif bir bakış açısıyla katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış olan çok sayıda akademik çalışmaları mevcuttur. Çalışma grubu, güncel gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda gelişmiş teknolojik araçlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.


Neden TLCID?

Türkiye’de üretilen tüm ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin bütüncül ve somut olarak bilimsel bir yolla ölçülüp değerlendirilebilmesi için ülke koşullarını yansıtan doğru, karşılaştırılabilir, uluslararası kalitede, yerel ve daha da önemlisi güncel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü tarafından da desteklenen ülkelerin kendi veri tabanlarını geliştirmesi ihtiyacı, Türkiye koşullarında kullanılan kaynakların, üretim süreçlerinin ve bunun sonunda ortaya çıkan emisyon ve atıkların yer aldığı bir veri tabanında toplanılması ihtiyacını doğurmuştur.


Özellikle iklim değişikliği ve kaynak tüketimi gibi uluslararası seviyede ortaya çıkan sorunların çözümünde üretici firmalarımıza da görevler düşmekte ve firmalarımızdan kendi süreçlerinde bu değerlendirmeleri yapmaları yönünde gelen talepler artık ticari bariyer oluşturma seviyesine gelmektedir. TLCID, bu amaca hizmet etmek ve daha sürdürülebilir bir üretim altyapısının Türkiye’de oluşturulmasına önayak olmak için konunun Türkiye ve dünyadaki sayılı uzmanları tarafından geliştirilmiştir.


TLCID veri tabanı ile enerji ve kaynak verimliliği başta olmak üzere ürün ve kurumlar özelinde karbon ayakizi, su ayakizi, kaynak ayakizi, enerji ayakizi, ekolojik ayakizi, toksisite, çevre kirliliği gibi birçok başlık altında Türkiye özeli verilerle doğru ve gerçekleri yansıtan değerlendirmeler yapılabilecektir.


TLCID, aynı zamanda bir referans kütüphane olarak görev yapacak olup Türkiye’de tüketilen elektrik başta olmak üzere yenilenebilir ya da fosil kaynaklı tüm enerji kaynaklarını içeren emisyon verilerini de içermektedir. Bunun yanında herhangi bir ürün veya hizmet için karşılaştırılabilir (benchmarking) verileri içermekte olan TLCID, üretici firmalarımızın ya da tüm servis sağlayıcıların kendilerini karşılaştırma ve buna göre enerji ve kaynak verimliliğine odaklanmalarını sağlamaktadır.


Logo Anlamı