TLCID Calculator

CDP Raporlamaları İçin Karbon Ayak İzi Hesabı

Kurumsal Karbon Ayak İzi Kapsam 3 Hesaplamaları

GRI Raporlamaları İçin Çevresel Performans Ölçümü

Türkiye Spesifiğinde Veriler ile Kurumsal ve Ürün Beyazında Karbon Ayak İzi Hesabı